Visie

Wie zijn Wij?

AC Amsterdam is in mei 2016 opgericht het is een sportieve, multiculturele, ambitieuze club waar de mensen veel voor elkaar over hebben. Ons motto is: Voetbal brengt ons verder in het leven.

De kernwaarden van de club zijn:
– Elkaars verschillen respecteren en waarderen
– Maatschappelijk betrokken, volwassenen dienen een positieve inspiratiebron en voorbeeld voor de jeugd te zijn
– Verschillende generaties met elkaar verbinden
– Een sterke relatie met maatschappelijke partners en bedrijven
Рeen veilige plek voor topsport en recreatiefvoetbal, waar huiswerk- en carri̬re begeleiding tot de mogelijkheden behoort

Wilt meer weten over onze visie dan kunt u met de onderstaande link het onderstaande document openen.

Beleidsplan AcA